Több, mint 6 millió forintod van a Buda-Cash-nél?

Február 24. óta izgulnak azok, akik a Buda-Cash Brókerháznál fektették be a pénzüket.
Azóta rengeteg információ látott napvilágot, de még mindig rengeteg kérdésre várják az ügyfelek is és én is a választ.

Fontos határidő közeleg!


Ha a BEVA kártalanítási összegnél (20.000 EURO, vagy annak megfelelő forint…) több pénzt fektettél be a Buda-Cashnél, akkor SOS töltsd ki a hitelezői igénybejelentőt és a szükséges mellékletekkel együtt add postára (tértivevénnyel) a Felszámolónak címezve.

Tekintettel arra, hogy az ügyfélvagyon kiadása, valamint a BEVA kártalanítás időpontja jelenleg nem ismert, illetve esetedben a befektetett vagyon összege nagyobb, mint a BEVA kártalanítás maximum összege, azt javasolom, hogy a teljes fennálló követelésre hitelezői igényt  jelents be igénybejelentő nyomtatványon.

Innen tudod a nyomtatványt letölteni

A követelés jogcíme: értékpapírszámla követelés.
Az igény bejelentéshez szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről. Abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor  az aktuális (a legfrissebb) számlakivonat másolatot feltétlenül csatold az igénybejelentéshez.

Ezt az igényt a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 78. címre küldd el április 14-ig.

Nagyon fontos, hogy nyomtasd ki/ őrizd meg az utolsó számlakivonatodat, amely bármely bizonyítási eljárásban alapdokumentum a követeléseddel kapcsolatban.

Fontos, hogy a felszámoló csak akkor ad ki követelést, ha annak összege megegyezik a felszámoló nyilvántartásában lévő összeggel.
Ezért fontos, hogy a Felszámoló által, a napokban kiküldött, a március 3-i állapotot mutató egyenlegközlőt április 24-ig igazold vissza a felszámoló részére.

Fontold meg annak lehetőségét, hogy követelésedet a büntető eljárásban polgári jogi igényként is bejelented!

A büntető eljárás 29022/105/2015. bü. számon van folyamatban.
Ha kérdésed van, írj, hívj, jelentkezz tanácsadásra!
Biztos anyagi hátteret, nyugodt életet kívánok Neked!

Papszt_Kriszta Papszt Kriszta
az anyagi biztonságra vágyók pénzügyi tanácsadója
+36 30 737 5074
kapcsolat@papsztkriszta.com