A NAV közzétette az USA-ból származó osztalék- és kamatjövedelem adózására és önellenőrzés keretében történő bevallására vonatkozó szabályokat. 

A nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása céljából 2014-ben kötött ún. FATCA-egyezmény alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az amerikai adóhivataltól adatokat, pénzügyi számlainformációkat kap azon magyar adóügyi illetőségű személyekről, akik Amerikában jövedelmet szereztek.

Az USA-ból származó osztalék- és kamatjövedelem adózására vonatkozó szabályok

A magyar adóügyi illetőségű személy USA-ból származó osztalék- és kamatjövedelmének adókötelezettsége megállapítása során a 49/1979. (XII. 6.) MT rendelettel kihirdetett magyar-amerikai kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezéseit is figyelembe kell venni mind a magánszemélyek, mind pedig a társasági adóalanyok vonatkozásában.

Az Egyezmény 9. cikke alapján belföldi magánszemély vagy társaság részére kifizetett osztalék a magánszemély vagy társaság adóügyi illetőségének helyén, jelen esetben Magyarországon adózik azzal, hogy az USA az osztalékot megadóztathatja.

Amennyiben az osztalék haszonhúzója – az osztalékjövedelemmel ténylegesen rendelkezni jogosult személy – nem amerikai illetőségű, az így megállapított adó nem haladhatja meg:

a) az osztalék bruttó összegének 5 százalékát, ha a haszonhúzó olyan társaság, amely közvetlenül vagy közvetve az osztalékot fizető társaság szavazásra jogosító tőkéjének legalább 10 százalékban tulajdonosa,

b) minden egyéb esetben az osztalék bruttó összegének 15 százalékát.

Az Egyezmény 10. cikke alapján a kamat a magánszemély vagy társaság adóügyi illetősége szerinti államban, azaz magyar illetőségű magánszemély vagy társaság esetében belföldön adóköteles.

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 2. § (5) bekezdése alapján a nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz.

Az Egyezmény és az Szja tv. együttes értelmezése alapján az USA-ból származó osztalékjövedelem mindkét államban megadóztatásra kerül, ugyanakkor a külföldön megfizetett adó a Magyarországon fizetendő adóba beszámítható.

Ennek megfelelően Magyarországon a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség mértéke – a 2014. évben hatályos adómértéket (16 százalékos személyi jövedelemadót) figyelembe véve – a beszámítás alapján 1 százalék.

Fontos, hogy nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely a magánszemély részére nemzetközi szerződés vagy külföldi jog alapján visszajár.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján a belföldi magánszemély 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni az osztalék után a 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határig.

A magánszemély USA-ból származó kamatjövedelme az Szja tv. általános szabályai alapján adóköteles. A személyi jövedelemadó mértéke 2014-ben 16 százalék, a magánszemélynek emellett 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie az Eho tv. 3/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel a kamat nem kifizetőtől, hanem külföldről származik.

Az Szja tv. 6. § (2) bekezdése alapján a külföldi pénznemben megszerzett osztalékból és kamatjövedelemből az adót ugyanazon külföldi pénznemben kell megállapítani, levonni és a jövedelemszerzés időpontjában érvényes árfolyamon, forintban kell megfizetni.

A magánszemély választása szerint az adóelőleg, adó megállapításához a külföldi pénznemben keletkezett bevétel, illetve külföldi pénznemben teljesített kiadás forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot is alkalmazhatja.

A 2014. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás önellenőrzését a 1453-as számú nyomtatvány kitöltésével kell elvégezni. A nyomtatvány a NAV honlapjának „Nyomtatványkitöltő programok” menüpontjából tölthető le.

A külföldről származó osztalékjövedelem teljes összegét és adóját a 1453-as bevallás 05-ös lapjának 182. sorában kell feltüntetni. Ugyanezen lap 189. sorában kell feltüntetni a 182. sorban feltüntetett osztalékjövedelem összegéből a külföldön is adóztatható osztalék összegét és megfizetett adóját.

A külföldről származó kamatjövedelmet és annak adóját a 1453-05-ös lap 183. sorában kell szerepeltetni, a külföldön is adóztatható kamatjövedelmet és megfizetett adóját pedig ugyanezen lap 191. sorában kell feltüntetni.

A külföldi osztalékjövedelem utáni 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást a bevallás 145309-es lapjának 290. sorában kell szerepeltetni.

A külföldi kamatjövedelem után fizetendő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás összegét a bevallást 1453-09-es lapjának 285. sorába kell beírni.

Tekintettel arra, hogy a magánszemély önellenőrzés keretében vallja be az USA-ból származó osztalék-és kamatjövedelmét, a bevallás 16-01, 16-02-es lapjait is ki kell töltenie.

Társasági adó

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés g) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel. (A társasági adó rendszerében az ellenőrzött külföldi társaság által juttatott osztalékra eltérő szabályok vonatkoznak.)

A bevételként elszámolt kamattal összefüggésben a Tao. tv. kifejezetten adóalap-korrekciós tételt nem tartalmaz.

A 2014. adóév vonatkozásában a 1429-es társasági adóbevallás 03-01-es lapjának 07. sorában lehet(ett) feltüntetni az osztalékhoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tételt, az eredménykimutatás sorait tartalmazó 07-02-es lapon a 28. sor szolgál a kapott (járó) osztalék feltüntetésére.

Amennyiben a kapott kamat bevételként nem került elszámolásra, a társasági adó alapjánál ez megfelelően figyelembe veendő, a 07-02-es lapon a 30. és 31. sor szolgál egyebekben a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, és egyéb (járó) kamatok feltüntetésére.

Forrás: nav.gov.hu

Pénzügyi döntéshelyzetben vagy? Engedd, hogy külső szakértőként segítsek! >>

Biztos anyagi hátteret, nyugodt és boldog életet kívánok!

Papszt_Kriszta Papszt Kriszta
pénzügyi  és vállalkozásfejlesztési tanácsadó,coach, jó(l)lét mentor
+36 30 737 5074
kapcsolat@papsztkriszta.com

Hasznosnak találtad ezt a cikket? Lájkold, oszd meg, kövess a Facebookon, és látogass vissza máskor is, vagy…

Ne maradj le a pénzügyi tippekről, iratkozz fel hírlevelemre!

Név*
Email*
Elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot*