Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Befektető-védelmi Alap (Beva) a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és a Fővárosi Törvényszék 2015. március 5. napjával elrendelte a társaság felszámolását. A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.), a felszámolóbiztos Krajcsó Árpád.

A Buda-Cash-sel szembeni befektetői követelések mértékét a felszámoló levélben egyezteti minden ügyféllel.

Ezeknek az egyeztető leveleknek a kiküldése megkezdődött. A fennálló ügyfélkövetelést csökkenti az az értékpapír és pénzállomány, ami a Buda-Cash számláin és az általa igénybe vett külső letétkezelők számláin fellelhető, és amit az ügyfeleknek a felszámoló fog kiadni. A Beva kártalanításának alapja a kiadott letétekkel csökkentett ügyfélkövetelés.

A jelenleg megismerhető adatok alapján mintegy 13 ezer befektető lehet érintett a Beva kártalanításában. A Befektető-védelmi Alap a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint (213-220. §) a befektetők részére kártalanítást nyújt. A kártalanítás legfontosabb szabályait az alábbiakban ismerheted meg:

Mikor indul a kártalanítás?

A Magyar Nemzeti Bank által lefolytatott hatósági vizsgálat megállapította, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. nem képes az ügyfelek követelését maradéktalanul teljesíteni, mivel az általa kezelt ügyfélvagyon (értékpapírok és pénz) fedezete nem áll rendelkezésére.

A Magyar Nemzeti Bank időközben visszavonta a Buda-Cash felügyeleti engedélyét és el is indult a társaság ellen a felszámolási eljárás 2015. március 5. napjával, ahonnan a Befektető-védelmi Alapra vonatkozó kötelező határidők kezdődnek. A Beva 2015. március 20. napjáig közzéteszi a kártalanítási eljárásra vonatkozó tájékoztatóját, amelyben meg fogja határozni a kártalanítási igények bejelentésének első napját is. Az igényérvényesítésre megjelölt első nap nem lehet később, mint 2015. április 4. napja.

Hogyan juthatsz hozzá a Buda-Cash-nél meglévő (nem hiányzó) befektetésedhez?

Feltételezhető, hogy a befektetőknek a Buda-Cash által kezelt vagyona nem tűnt el teljes egészében, lehet arra számítani, hogy a kezelt vagyon legalább egy része a társaság számláin vagy külső alletétkezelőknél fellelhető. A Befektető-védelmi Alap jelenleg még nem rendelkezik arra vonatkozóan semmilyen adattal, hogy az egyes befektetők esetén mekkora ez a meglévő vagyonrészt, erről a felszámolási eljárás során a felszámoló (Pénzügyi Stabilitási és felszámoló Nonprofit Kft.) fog majd felvilágosítást adni.

A meglévő vagyont a felszámoló a részedre közvetlenül kiadja, azaz a fellelt értékpapírt és pénzt az általad megadott számlára átutalja, illetve áttranszferálja. A meglévő vagyon kiadása után még mindig megmaradó hiány lesz a Beva által nyújtandó kártalanítás alapja. A kártalanításnak nem feltétele a meglévő vagyon tényleges kiadása, elegendő, ha a Beva hiteles adatokkal rendelkezik a kiadandó vagyon nagyságáról.

Amennyiben nem tudod, hogy részedre mekkora lesz a kiadható vagyon nagysága, úgy a Beva részére benyújtandó kártalanítási igénybejelentésen a Buda-Cash-sel szembeni teljes követelésed jelöld meg!

Mi alapján fizet a Beva kártalanítást?

A Beva a Buda-Cash által nyilvántartott és a tulajdonodat képező befektetések hiánya esetén nyújt kártalanítást. Ez a befektetés tipikusan lehet valamilyen belföldi vagy külföldi értékpapír (részvény, befektetési jegy, vállalati kötvény, kincstárjegy, államkötvény, stb.) vagy a befektetésekkel kapcsolatosan a Buda-Cash által az ügyfélszámládon kezelt pénz (befektetés céljából odautalt pénzt, eladott befektetés ellenértékeként ott levő pénz, a befektetések hozama, stb.). A Befektető-védelmi Alap a fenti befektetések után fizet kártalanítást, vagyis a törvényben írott összeghatáron belül megtéríti a azon befektetéseid aktuális piaci értékét, amelyeket a Buda-Cash nem képes ténylegesen kiadni.

Mekkora a Beva által nyújtott kártalanítás maximuma?

A Beva befektetőnként maximálisan 20.000 euró (€) erejéig nyújthat kártalanítást, de a kártalanítást minden esetben forintban fizeti ki. A Buda-Cash ügyfeleinek kártalanítási ügyében ez az összeghatár 6.105.400,- forint, ami az egész Buda-Cash elleni felszámolási eljárásban a kártalanítás felső határát jelenti.

Mi az a „befektetői önrész”?

A Befektető-védelmi Alap a részedre a hiányzó befektetésedre nem fizet teljes kártalanítást. A törvény szerint a hiányzó befektetés első egymillió forintja után 100%-os, azaz egymillió forint összegű kártalanítás jár, azonban ez egymilliót meghaladó rész után csak 90%-os kártalanítás állapítható meg. Az itt leírt önrész tehát nem a Beva által fizethető maximális kártalanítást csökkenti, hanem a befektető hiányzó befektetései, a kártalanítás alapjául szolgáló követelés csökkentendő ezen a módon.

Hogyan határozza meg a Beva az eltűnt befektetések után fizetendő kártalanítást?

A Beva a hiányzó befektetések aktuális piaci árát figyelembe véve határozza meg a kártalanítási limiten belül a kártalanítás összegét. Értékpapírok esetén a Buda-Cash felszámolásának kezdő napját megelőző 180 nap tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli átlagárfolyama képezi a kártalanítás alapját, míg a devizában fennálló követelések esetén a felszámolás kezdő időpontjának napján (2015. március 5.) érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik az átváltás.

Vonatkozik-e a kártalanítás a TBSZ-re és a NYESZ-re?

A TBSZ-en (tartós befektetési számla) és a NYESZ-en (nyugdíj előtakarékossági számla) lévő befektetésekre ugyanúgy vonatkozik a Beva kártalanítása, azonban arra vonatkozóan nem rendelkezünk információkkal, hogy a jelen esetben hogyan alakulnak az adózási kérdések. Ilyen kérdésekkel a NAV-ot célszerű megkeresni.

Kell kérelmezni a Beva kártalanítását?

Igen.  A törvény alapján a Beva csak a befektető kérelmére fizethet kártalanítást. Ugyancsak a törvény szerint a Beva meghatározhatja a kérelem formáját, azaz a Befektető-védelmi Alap elkészített és a befektetők részére hozzáférhetővé tesz egy formanyomtatványt, amelynek kitöltésével és a Befektető-védelmi Alaphoz történő eljuttatásával lehet a kártalanítást igényelni. A formanyomtatvány a Beva honlapjáról is kinyomtatható lesz, az szabadon sokszorosítható, illetve bizonyos helyekre kinyomtatott példányokat is eljuttatnak az igényérvényesítés kezdete előtt.

Az adatlap kitöltése egyszerű, azon fel kell tüntetni a kérelmező legfontosabb személyi adatait, az esetleges képviselő adatait, a kártalanítás alapjául szolgáló befektetéseket (értékpapírok, pénz), továbbá néhány, a kifizetéssel kapcsolatos információt, és hozzá kell csatolni a Buda-Cash-sel kötött szerződést. Nem kell minden egyes ügyletre vonatkozó szerződést megküldeni, ha rendelkezésre áll a Számlaszerződés értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről, elegendő azt csatolni. A kitöltött és aláírt igénybejelentő elküldhető postai úton és szkennelve e-mailen is.

A kártalanítási eljárás díjmentes.

Honnan tudhatod, hogy benyújtott kérelmed a Bevához beérkezett?

Postai benyújtás esetén célszerű ajánlott küldeményként beadnod a kérelmet, mert ebben az esetben a postai feladóvevény szolgál a benyújtás igazolásaként.

Amennyiben elektronikus úton (e-mail) adod be a kérelmed, úgy a kérelem beérkezéséről a Beva automatikus visszaigazolást küld.

Érdemes-e érdeklődni az ügyintézés állásáról?

Az igénybejelentési határidő megnyílása után valószínűleg nagytömegű kérelem érkezik a Bevához, aminek a feldolgozása időt vesz igénybe, ezért várd meg a Beva jelentkezését. Ha az igénybejelentéssel bármilyen probléma felmerül, az ügyintéző telefonon vagy e-mail-ben fel fogja Veled venni a kapcsolatot. Az érdemi elbírálásról egyedi levelet kapsz majd a Bevától.

Meddig nyújthatod be a kártalanítási kérelmet?

A Beva nyilvános közleményben tájékoztatja a befektetőket az igényérvényesítés kezdő napjáról, amely nap nem lehet később, mint 2015. április 4-e. Az igényérvényesítés első napjától számított egy éven keresztül van lehetőséged a kártalanítás iránti kérelmedet benyújtani. Ha ezen az egy éven belül menthető okból nem tudtad igényedet előterjeszteni, akkor az akadály elmúltától számított 30 napon belül még előterjesztheted kártalanítási kérelmedet. Ilyen akadály lehet például egy súlyos és elhúzódó betegség, kóma, hosszabb idejű külföldi tartózkodás.

Mi alapján bírálja el a Beva kártalanítási igényeket?

A Befektető-védelmi Alap a kártalanítás iránti kérelmet az általad benyújtott igénybejelentés tartalma és a Buda-Cash ügyfélnyilvántartásának adatai összevetésével bírálja el. Az elbírálásnak együttes feltétele, hogy a kérelmed a Bevához beérkezzen, álljon a Beva rendelkezésére a közted és a Buda-Cash közötti szerződés, továbbá a Buda-Cash által vezetett olyan ügyfélnyilvántartás, amely már azt is tartalmazza, hogy a részedre milyen letétet adott ki vagy tervez kiadni a felszámoló.

Milyen befektetés után nem lehet kártalanítást megállapítani?

A Beva biztosítása csak a forintban, az euróban, bármely európai uniós vagy OECD tagállam törvényes fizetőeszközében fennálló követelésekre terjed ki, vagyis azok a követelések vannak kizárva a védelemből, amelyek nem ezen valuták valamelyikében állnak fenn.

Milyen gyorsan bírálja el a Beva kártalanítási igényeket?

Ha az ismertetett feltételek teljesülnek, vagyis rendelkezésre áll a kérelem, a szerződés és az ügyfélnyilvántartás, akkor legkésőbb 90 napon belül köteles a Beva az igényről dönteni, azonban a Beva mindent el fog követni, hogy az igények mielőbb elbírálásra kerüljenek.

Honnan tudod meg  az elbírálás eredményét?

Az elbírálás eredményéről a Beva levélben értesít. Ez az értesítés – kártalanítás megállapítása esetén – a kifizetésről is részletes tájékoztatást tartalmaz.

Hogyan fizeti ki a Beva a kártalanítást?

A Beva a megállapított kártalanítás egy erre kiválasztott bank útján fizeti a jogosultaknak. Ennek a banknak a kiválasztása jelenleg folyamatban van, de a Beva 2015. március 20-ig közzétételre kerülő közleménye már tartalmazza a hitelintézet nevét. Olyan bank kerül kiválasztásra, amely kiterjedt országos hálózattal rendelkezik, így a kártalanított befektetők lakhelyükhöz közel találhatnak fiókot, ahol pénzükhöz juthatnak. A Beva értesítésének kézhezvétele után személyesen meg kell jelenned a kifizető bank fiókjánál, azonosítanod kell magad, majd rendelkezhetsz róla, hogy a kártalanítást készpénzben felveszed, a kifizető banknál nyitott számlára helyezed vagy más pénzintézetnél vezetett számládra utalják. A kifizetés pontos körülményeiről a Beva egyedi levélben fog értesíteni.

Milyen gyorsan fizeti ki a Beva a már megállapított kártalanítást?

A Befektető-védelmi Alap a megállapított kártalanítást az elbírálás után haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül fizeti ki a kifizetést bonyolító bankon keresztül.

 

Hasznos volt? Küldd el ismerőseidnek!

Pénzügyi információkra van szükséged? Iratkozz fel hírlevelemre:


Biztos pénzügyi hátteret, nyugodt életet kívánok Neked!

Papszt_Kriszta Papszt Kriszta
a megtakarítók pénzügyi tanácsadója
+36 30 737 5074